Geschiedenis oliefabriek "de Toekomst"

Het begint in de tijd van de oliemolens: De Rode Wilderman ( 1648 ), deze molen wisselt diverse malen van eigenaar, tot hij in handen komt van Adrianus Houttuijn.

Deze verving de molen in 1879 door een stoomoliefabriek die de naam "de Toekomst"kreeg en overging aan "Bloemendaal&Laan " en later aan n.v. oliefabriek de Toekomst. In 1959 zijn alle aandelen in door de eigenaars verkocht aan de Koninklijke Fabrieken T.Duijvis Jz.

 

 

 

 

Verder stond aan het dijkje langs de Zaan ook de oliemolen: Het Witte Paard ( 1634 ) in 1893 werd de molen gesloopt, de bijbehorende pakhuizen werden in 1907 verkocht aan Bloemendaal&Laan.

 

 

 

Verder stond er ook de oliemolen: Het Jonge Vool ( 1626 ). In 1919 werd deze molen verkocht aan Bloemendaal&Laan die de schuren als opslag gebruikte, de molen bleef staan als duiventil en is in 1930 verbrand en verwijderd.

Ondertussen werd er al veel gebouwd aan de fabriek de Toekomst, na de stoomolieslagerij volgde een raffinaderij, in 1910 werd het silogebouw Rosarium gebouwd, in 1925 werd er een nieuw ketelhuis met werkplaats gebouwd De fabriek bleef uitbreiden, er werd een vetfabriek gebouwd ( bekend onder de naam gebouw D), aan de Zaan werd een geraffineerd tankopslag gebouwd, waarin zes leggende opslagtanken. in 1951 werd de bestaande raffinaderij uitgebreidt met een Alfa Laval centrifuge instalatie, er werd een hexaanextractie gebouwd voor Soja verwerking, in de soja olie zat ook veel lecithine, waarvoor in het tankopslaggebouw een centrifuge werd gebouwd om de lecithine uit de soja olie te halen en op te slaan.

In 1959 nam Koninklijke Duijvis de Toekomst over.

In 1970 werd de Toekomst overgenomen door Crok&Laan en werd de oliefabriek omgebouwd naar een moderne wringerij voor verwerking van Palmpitten, Kopra en Sheanoten, de extractie werd gebruikt om de resten olie uit het meel te winnen.

De Raffinaderij werd voornamelijk gebruikt om Palmolie, Cocos en Sheaolie te raffineren, de raffinaderij werd met een rechtstreekse pijpleiding aangesloten op de tankenparken van Crok&Laan.

In 1988 werd deLaval afdeling gesloopt, nadat de raffinaderijn bij Crok en Laan gemoderniseerd was.